Banner
Contactpersonen
Naam Positie Telefoon
Speellocatie St.-Annaparochie Cafe Het Wapen van Het Bildt 0518 401 257
Jan Hibma Voorzitter 058-2160613
Thys Tuinstra Secretaris, Public relations & teamleider lasker 2 058-2532104
Jan Wijma Penningmeester & ledenadministratie 0515-333454
Mark Kolthof Bestuurslid 0518-491397
Erik Bosma Teamleider Lasker 1 0518-470047
Sikko Ros Competitieleider