Het denksportcentrum aan het Kalverdijkje te Leeuwarden zinderde zaterdagnamiddag  11 december 2010 van de spanning tijdens de jaarlijkse schaakderby tussen Emanuel Lasker 1 uit Sint Jacobiparochie en Philidor 2 uit Leeuwarden .  In de 4e ronde van de landelijke schaakcompetitie waren de belangen groot; de winnaar zou de koppositie voor zich opeisen. Lange tijd zag het er naar uit, dat Philidor de volle winst ging pakken.  De Leeuwarders stonden namelijk met 3,5 tegen 2,5 voor en het zag er niet naar uit, dat Lasker de 2 resterende partijen  ging winnen.  Dat dit toch geschiedde mag gerust een klein wonder heten.

Allereerst kwam Murk Viersma bij genoemde tussenstand  in een minder staand lopereindspel zienderogen beter te staan en leek de remisehaven in zicht te krijgen. Zijn tegenstander begon echter te forceren en intimi weten, dat het dan kwaad kersen eten is met Murk.  Zijn monarch zwalkte met beleid over het bord, snoepte links en rechts een pionnetje mee, hetgeen uiteindelijk voldoende bleek voor de winst., waarmee de tussenstand op 3,5 tegen 3,5 kwam. Later op de avond is Murk nog gesignaleerd bij de dokterwacht. De vele schouderkloppen en  ‘pittige’ partij hadden hun tol geëist.
Niet minder spannend was de partij van Rienk Sijbesma. Rienk speelde naar eigen zeggen matig, maar had steeds het beste van het spel. Hij won ergens een stuk en er leek geen vuiltje aan de lucht. Zijn schijnbaar ongemotiveerde opponent rechtte echter figuurlijk zijn rug -hij lag in de slotfase voor een groot deel  met zijn hoofd op tafel-  en counterde levensgevaarlijk. Rienk hield het hoofd koel  en counterde op zijn beurt -na een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander- beheerst naar de winst.

Door dit resultaat staat Lasker nu ongeslagen aan kop met 8 punten uit 4 wedstrijden.  Assen en Haren liggen op de loer met 6 punten. Met nog 5 ronden voor de boeg is er nog van veel mogelijk, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren heeft Lasker alles nog in eigen hand. Pikant details is, dat alle 5 wedstrijden in 4,5 tegen 3,5 eindigden. Dit illustreert, dat de verschillen klein zijn in deze poule.

We begonnen de wedstrijd overigens zonder kopman Tjalling Wiersma, die het aangename klimaat in Zuid-Afrika prefereerde boven de Hollandse kou.  Sikko Ros nam de honneurs aan bord 1 echter prima waar middels een solide remise. Hij kwam met wit iets minder uit de opening, maar neutraliseerde de zwarte dreigingen  bekwaam met twee zogenaamde ongelijke lopers als gevolg en een halfje in de tas.
Jan Hibma moest zijn ‘eigen’  opening bestrijden en deed dit aanvankelijk rustig met een witte pion meer en een prima stelling als gevolg.  Toen hij een tweede pion dacht te kunnen snoepen ging het echter goed mis. Hij schatte een tactische wending totaal  verkeerd in en toen hij zijn koning ook nog eens op een verkeerd veld zette was het over en uit.

Johnny Diekstra  bereikte met zwart tegen ‘good old’ invaller Hette van Popta -ook Philidor was niet op volle oorlogssterkte- al snel een comfortabele stelling , die na wat tactische speldenprikjes over en weer in een puntendeling eindigde.
Invaller Thys Tuinstra volgde niet veel  later met wit dit voorbeeld.  Hij zette de partij rustig maar goed op en leek tegen zijn jeugdige talentvolle opponent de winnende op zijn schoen te hebben.  Een sterke verdedigingszet pareerde echter alles met als gevolg, dat de partij volkomen in evenwicht geraakte met de vredespijp als eindresultaat. Hiermee onderstreepte Thys eens te meer dit niveau  moeiteloos aan te kunnen.

Erik Bosma deelde eveneens het punt met zwart tegen de niet malse Auke van der Heide. Erik kwam al snel  gelijk te staan, maar moest toch nog vol aan de bak toen zijn tegenstander niet in remise wenste te berusten.  Het resterende paardeneindspel  bleek echter voor beide kemphanen niet te winnen.
Dolf Wissmann speelde met zwart een partij vol tactische wendingen en leek de heksenketel na een paar diepzinnige pionoffers in zijn voordeel te beslissen. Zijn opponent counterde in wederzijdse tijdnood echter bekwaam met een eeuwig schaakmechanisme (remise) als gevolg.
Al met al een zwaarbevochten overwinning waarbij het zogenaamde dubbeltje voor hetzelfde geld de kant van Philidor op had kunnen rollen. Door dit resultaat is de balans in de onderlinge ontmoetingen tussen beide teams voor het eerst doorgeslagen in het voordeel van Lasker. Wat wil het geval?  Vanaf 1983 heeft er volgens analyticus pur sang Dolf Wissmann -deze thriller niet meegerekend- 17 keer een wedstrijd tussen genoemde teams plaats gevonden en stond het voor deze wedstrijd in matchpunten en bordpunten exact gelijk: 17-17, 70-70, waarbij er 5 gelijke spelen te noteren vielen.
Dit historische feit werd uiteraard gevierd bij de plaatselijke Chinees waarbij zelfs de pittige soep en dito rekening er niet in slaagden de ‘big smile’ op Murk zijn gezicht te doen verdwijnen.

Tot slot volgen hier de persoonlijke uitslagen; Lasker met wit aan de oneven borden.
Philidor Leeuwarden 2 - Lasker 1  3,5-4,5
1. Jan Boersma  - Sikko Ros  remise
2. Auke van der Heide - Erik Bosma  remise
3. Jippe Kamstra - Jan Hibma  1-0
4. Wessel van der Berg - Rienk Sijbesma 0-1
5. Rein de Boer  - Murk Viersma  0-1
6. Franke van Netten - Dolf Wissmann remise
7. Nick Maatman - Thys Tuinstra  remise
8. Hette van Popta - Johnny Diekstra remise

Door uw speciale schaakverslaggever Jan Hibma.

Laatst aangepast (zondag, 12 december 2010 19:59)