In tegenstelling tot Lasker 2 eerder dit seizoen wist Lasker 1 afgelopen zaterdag wel degradatie af te wenden ofwel het vege lijf te redden in de 2e Klasse A van de landelijke schaakcompetitie. Met dank aan de ongenaakbare kampioen SISSA die de grootste concurrent van Lasker met 7,5 – 0,5 verpulverde. Lasker zelf werd overigens overtuigend met 7-1 verslagen door de nummer 2 Caϊssa-Eenhoorn uit Hoorn. De ‘zevenklapper’ kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. Na 2 uur spelen boden alle Lasker-stellingen het nodige perspectief. Echter in het 4e speeluur werd het gemiddelde ratingverschil van een kleine 200 ratingpunten zienderogen duidelijk. In de lijf aan lijf gevechten kwam Lasker er nagenoeg niet meer aan te pas.

Rienk Sijbesma ging als eerste kopje onder. Hij week af van de partij die hij eerder in de beker tegen dezelfde tegenstander had gespeeld. Toen hij echter verzuimde lang te rokeren werd hij langzaam maar zeker onder de voet gelopen.

Sikko Ros redde met het nodige kunst- en vliegwerk het vege lijf. Hij werd in de opening verrast en een ongelukkige loperzet maakte het er niet beter op. Op karakter wist hij er uiteindelijk nog een halfje uit te peuren.

Dolf Wissmann besloot in de opening terecht een pion te snoepen en er leek geen vuiltje aan de lucht. Echter toen hij even de dekking van een cruciale pion los liet keerden de kansen.  Hoewel Dolf zich vervolgens nog zeer inventief verdedigde, was een nederlaag niet meer af te wenden.

Murk Viersma onderging helaas hetzelfde lot. Hij offerde een pion en kreeg hiervoor een mooie aanvalsstelling. Ook hier deed één mindere zet de balans overslaan naar de overkant. Jammer aangezien in de analyse bleek dat Murk een kansrijke voortzetting had gemist.

Erik Bosma trok in het middenspel met origineel spel het initiatief naar zich toe. Zoals wel vaker dit seizoen leverde dit helaas geen punt op. Er zat een klein lek opgesloten in zijn ‘offerreeks’ met het bekende deksel als gevolg.

Jan Hibma trof wederom de hoogste ratinghouder, maar trok zich hier weinig van aan. Na een mislukte opening vocht hij zich knap terug in de partij en het middenspel bood het nodige perspectief. Een lichtzinnige pionzet en torenmanoeuvre gooiden echter roet in het eten en zijn opponent maakte het vervolgens met enkele krachtzetten gedecideerd uit.

Na de remise van Sikko was het halfje van Tjalling Wiersma wel het lichtpuntje van de dag. Een diepzinnig positioneel pionoffer gaf hem fraai spel en de dame van de enige dame deze middag werd terug in het hok gejaagd. Een tactisch grapje deed de kansen echter weer keren, maar Tjalling hield het resterende  eindspel op karakter remise.

Ronald van der Veen tenslotte vocht voor wat hij waard was nadat er ergens een pion verloren was gegaan. In het dame-eindspel leek de remisemarge groot, maar het ratingverschil van 240 punten gaf uiteindelijk toch de doorslag in de zin dat ver in het 6e speeluur het pionneneindspel niet meer te houden was. Kortom een terechte 7-1 nederlaag die met dank aan SISSA handhaving in de 2e Klasse betekent. Ofwel een 8e plek met een score van 7 punten uit 9 wedstrijden. De wedstrijden tegen de nummers 1 en 2 gingen kansloos verloren, maar in de overige confrontaties liet Lasker duidelijk zien dat het wel degelijk in deze (hoge) Klasse thuishoort. Hoewel het een teamsport is, mag de prestatie van Sikko toch niet onvermeld blijven. Hij scoorde 6,5 uit 9 en kan op een zeer geslaagd seizoen terug zien. Ook ‘de ouwe meuk’ bestaande uit Tjalling, Rienk, Dolf en Jan scoorde naar behoren met respectievelijk 5, 4.5, 4.5 en 4 punten. Erik, Ronald en Murk hadden het zwaar te verduren en met name het originele spel van Erik leverde niet altijd het gewenste resultaat op. Echter de  1,5 uit 8, 3 uit 8 en 3 uit 9 bieden genoeg perspectief voor het volgende seizoen. Een seizoen waarvan ik van harte hoop dat het team in tact blijft met onze nestor Johnny Diekstra als invaller -petje af- achter de hand. Hoop aangezien enkele spelers verre avontuurlijke reizen in het verschiet hebben en de vraag zich opwerpt of ze voor aanvang van het seizoen 2013-2014 ofwel de 3e zaterdag in september weer heelhuids terug zijn!

Tot slot volgens hier de gedetailleerde uitslagen. Lasker had wit aan de oneven borden.

Door uw speciale verslaggever Jan Hibma.