De vertrouwde bovenzaal van De Aardappelbeurs vormde zaterdag het decor voor de laatste wedstrijd van het schaakseizoen. Als tegenstander fungeerde het reeds gedegradeerde Waagtoren 2 uit Alkmaar; de oude club van onze onvolprezen teamleider Erik Bosma. Erik refereerde hier in zijn openingswoordje dan ook even aan. Helaas kwam De Waagtoren maar met 7 spelers opdagen. Koortsachtig overleg volgde aangezien er twee spelers van Lasker om uiteenlopende redenen wel een middagje schaakvrij wilden, te weten Jan de Vries en Thys Tuinstra. Jan ‘won’ de tos met als gevolg dat Thys achter het bord plaats nam. Erik, die zich zelf ook vrij had gegeven, zette onze vaste wedstrijdleider Joop Claus nog even in het zonnetje voor zijn vlekkeloze optreden dit seizoen. De fles Beerenburg komt ongetwijfeld van pas als Joop op de fiets weer eens door een hoosbui wordt overvallen. Tot slot bedankte Jan Hibma namens het hele team de vaste chauffeurs Rienk Sijbesma en Erik Bosma nog voor de vele betrouwbare kilometers die we dit seizoen in de 3e Klasse C hebben afgelegd. Geen drank uiteraard maar een envelop met inhoud.

Voor Lasker stond er overigens nog wel wat op het spel aangezien er bij winst -en verlies van de concurrentie- nog een tweede plek in het verschiet lag. Zoals de titel reeds doet vermoeden sloot Lasker het seizoen af met een dikke en welverdiende 7-1 winst. De zevenklapper kwam tot stand door een reglementair punt, 2 remises en 5 overwinningen. Lasker had er zin in en kwam al snel met 5-0 voor.

Sikko opende het bal met origineel openingsspel dat al snel resulteerde in een aanval op de witte koning. Lopers, torens en op de achtergrond ook nog eens de zwarte dame werkten eensgezind samen tegen de arme witte koning die het liefst van het bord wilde springen maar de voorkeur gaf aan een sportieve handdruk ten teken van overgave.

Dolf Wissmann volgde dit voorbeeld niet veel later. Ook hij opende met wit verrassend met een pionoffer dat hij liet volgen door een stukoffer met als doel de vijandelijke koning te verschalken. Intimi weten dat Dolf in dit stellingstype op zijn best is en niet veel later had hij de vis dan ook op het droge. Een puike aanvalspartij.

Rienk Sijbesma schoot met zwart rustig uit de startblokken maar kreeg na dame-ruil een beter eindspel. Hij moest dit nog wel nauwkeurig spelen maar had goed gezien dat zijn verre vrijpion in het paard-eindspel uiteindelijk winnend was.

Onze kersverse clubkampioen Tjalling Wiersma volgde (met zwart) Rienk zijn voorbeeld in de zin dat ook hij met kleine subtiele zetjes zijn stelling langzaam maar zeker naar voordeel uitbouwde en in het resterende dame-eindspel met een geniepige combinatie een loper won. Tussenstand 5-0 inclusief de reglementaire overwinning van Jan de Vries.

Thys Tuinstra hield vervolgens met speels gemak zijn niet malse opponent op remise. Thys probeerde het overigens nog wel even middels een uitstapje van zijn dame maar het dynamisch evenwicht werd nooit echt verbroken met een verdienstelijke puntendeling als gevolg.

Murk Viersma bleef met wit tegen de enige dame in het gezelschap ook op een halfje steken. Hij had wel steeds het beste van het spel maar zag geen kans zijn ruimtelijk voordeel -behalve in de analyse uiteraard- in winnend voordeel om te zetten. Tussenstand 6-1.

Aan Jan Hibma de eer er met zwart een zevenklapper van te maken. Dit lukte uiteindelijk maar niet zonder slag of stoot. In een partij met wisselende kansen won Jan uiteindelijk een stuk tegen een zeer ver opgerukte vrijpion. Zijn rap springende paard kon dit kleinood net op tijd de pas afdwingen met als gevolg dat zijn eigen h-pion niet meer te stuiten was. Eindstand 7-1.

Door dit resultaat eindigde Lasker 1 uiteindelijk nog als tweede met 11 uit 9 aangezien de overige concurrenten beide verloren. Delft 2 bleef ongenaakbaar met 15 uit 9. Een knappe prestatie van Lasker gezien de beroerde start van het seizoen; met 4 slotoverwinningen op rij kan het seizoen desalniettemin geslaagd worden genoemd. Zeker voor Jan Hibma die met 7.5 uit 9 de beste score in de derde klasse C behaalde; overigens nipt gevolgd door Dolf Wissmann met 6 uit 8 en Sikko Ros met 6 uit 9, vaak aan het eerste bord. Ook de overige teamleden scoorden meer dan verdienstelijk waaronder Tjalling Wiersma (5.5 uit 9) en Rienk Sijbesma (4 uit 9) aan de zware topborden waarbij aangetekend dat beide heren het hele seizoen slechts 2x met wit speelden en dus 7x het nadeel van de zwarte stukken op zich namen. Echte teamspelers dus waar witspelers pur sang als Sikko, Dolf, Jan en Thys goed en dankbaar van wisten te profiteren. Het middenrif bestaande uit Erik Bosma en Murk Viersma speelde dit seizoen naar hun mogelijkheden en kunnen met respectievelijk 3.5 uit 8 en 3.5 uit 9 op een redelijk seizoen terug kijken. Dit geldt eveneens voor de kopman van het tweede Thys Tuinstra die met 2 uit 5 goed voor de dag kwam. Jan de Vries -terug van weggeweest- begon met 2 nederlagen maar kan met 2 uit 4 toch bogen op een geslaagde comeback. Tot slot nog een woord van dank aan de invallers Jacob Strikwerda (een fraai zwaarbevochten halfje) en Johnny Diekstra (een zwaarbevochten nederlaag tegen een sterke tegenstander).

Echt tot slot volgen hier nog de gedetailleerde uitslagen. Lasker had wit aan de even borden. Vrijdag nog snelschaken en dan zit het seizoen er weer op. Tot september derhalve!

T

Emanuel Lasker

2009

De Waagtoren 2

1892

7

1

1.

Sikko Ros

2179

Gerard de Geus

2024

1

0

2.

Dolf Wissmann

2087

Rob Freer

1887

1

0

3.

Rienk Sijbesma

2047

Wim Nieland

1822

1

0

4.

Murk Viersma

1827

Shannon Vlaar

1861

½

½

5.

Jan Hibma

2065

Leonard Haakman

1865

1

0

6.

Thijs Tuinstra

1897

Bert Buitink

1901

½

½

7.

Tjalling Wiersma

2147

Ton Fasel

1887

1

0

8.

Jan de Vries

1825

NO

1

0

Regl.

Door Jan Hibma.