Bij een gelijkspel of een overwinning op het eerste team van NEO, zou het Bildtse “Lasker 2” zich enkele ronden voor het einde van de competitie al handhaven in de sterke eerste klasse. Helaas liep het anders en verloor het vriendenteam nipt.

 

Een fikse domper was het feit, dat Lasker met één man minder ten tonele verscheen. Lasker’s kopman Jacob was op werkcursus, Willem had net een nieuwe baan (gefeliciteerd!) en kon niet gemist worden, Reinold was op wintersport, Hans had een belangrijke vergadering en Berend’s hoofd stond begrijpelijkerwijs even niet naar het schaken.

Teamcaptain Thys verzon een tactische opstelling en dit pakte bijna goed uit. Helaas beet hij zich uiteindelijk zelf stuk op een taaie NEO-man, die bij Thys al vaker roet in het eten had gegooid…

*Bord 1 werd vrijgelaten en inderdaad zat daar de heer Hoekstra. Het bleek echter niet de sterkte ‘tweeduuzend-man’ te zijn, waar vooraf op was gerekend, maar zijn ook niet misselijke naamgenoot. 1-0 voor Neo, derhalve.

*Het werd 2-0 toen Gerrit vrij vlot kon opgeven. De sterke tegenstander minimaliseerde de kansen voor Gerrit al snel en maakte het karwei in het eindspel moeiteloos af.

Het duurde tot ver na elven toen de volgende uitslag bekend werd.

*Johnny verschalkte de op papier sterkste man van de waldpieken. Het werd een interessante pot, waarin onze nestor steeds het betere van het spel had. Toen dit uiteindelijk resulteerde in een ver opgerukte vrijpion was er geen houden meer aan.

*Thys kwam dus niet verder dan remise. Daar zag het lange tijd niet naar uit, de Bitgumer stond eenvoudigweg veel beter. Na wat ruilacties hier en daar en het opgeven van het sterke witte paard, ontstond er ineens een ‘status quo’ situatie. Er was geen doorkomen meer aan en zelfs een wanhopige forceerpoging bracht geen uitkomst. 2,5-1,5.

*Jan speelde een puike partij, had kansen, maar liet zich in het middenspel lelijk foppen. Toegegeven, hij stond toen ook al wat minder, maar jammer was het wel.

*Mark bracht Lasker terug in de race. Na een prachtig potje, bleken de zwarte lopers in het eindspel veel sterker dan de witte paarden en Mark speelde het netjes uit. Het bracht zijn persoonlijke score in deze klasse op 3 uit 3.

*Hein zorgde er in de late uurtjes zelfs nog voor dat de Bildtkers langszij kwamen. Lang stond hij moeilijk, maar zijn opponent vergat de kansen te verzilveren. Toen in de eindfase enkele keren werd geblunderd, was Hein er als de kippen bij om het af te maken. Tussenstand 3,5-3,5 en de Stannebuurster bracht hiermee zijn score op een fraaie 2 uit 2.

*Helaas kon Ruurd het daarna niet meer bolwerken al kreeg ook hij nog kansen door blundersessies van zijn tegenstander. Het leverde uiteindelijk een toreneindspel op met twee tegen drie pionnen. Ergens was het vast wel remise te houden, maar Ruurd verloor en dat was geen schande.

Een nipt verlies dus en Lasker staat nu met NEO 1 en Schaakwoude 3 op twee matchpunten. Onze bordpunten zijn wel gunstig en die groeien hopelijk in de laatste twee ronden nog. Misschien zit er ergens nog wel een verrassing in tegen de twee koplopers, zodat we ons op eigen kracht nog kunnen handhaven. En anders moeten we er gewoon maar vanuit gaan, dat de bordpunten uiteindelijk in ons voordeel de doorslag zullen geven.

NEO 1 – Emanuel Lasker 2 (1e klasse A, d.d. 13-02-2017);

1. R. Hoekstra – N.N. 1-0

2. H. Kooistra – R. Stellingwerf 1-0

3. K. Dijkstra – G. de Vries 1-0

4. H. Kloosterman – J.S. Wijma 1-0

5. P. Postma – J. Diekstra 0-1

6. Y. Al-Hanan – M. Kolthof 0-1

7. J. Cnossen – Th. Tuinstra rem.

8. J. v/d Linde – H. Zondervan 0-1

Eindstand 4,5-3,5. Lasker had wit aan de oneven borden.

Groetnis út Bitgum fan T.T.

Laatst aangepast (woensdag, 15 februari 2017 08:32)