Het tweede team van Lasker mocht in de tweede ronde van de Friese schaakbeker aantreden tegen het viertal van de F-Pion, een combinatieclub van Franeker en Harlingen. Op voorhand geen gemakkelijke opgave, omdat dit kwartet uit vier zeer ervaren schakers bestaat en Lasker het zonder kopman Hans Kemperman moest doen. Hij had de griep. Gelukkig werd onze andere ‘kemphaan’,Jan Kempenaar, bereid gevonden om in te vallen.

Jan W. en wedtrijdleider Murk hadden de zaal in optima forma geprepareerd en dus kon er op tijd worden gestart met deze kraker.

*Lasker begon met een puntendeling aan bord 4. Johnny had zijn partij erg agressief opgezet en het was tot aan het einde niet echt duidelijk wie er beter stond. De kruitdampen waren nog lang niet opgetrokken toen onze nestor wijselijk remise aanbood, de tegenstander accepteerde het vrijwel direct. Tijdens analyse bleek dat Johnny Diekstra op dat moment toch wel wat minder stond en dus een mooi halfje.

*De F-Pion kwam op voorsprong, toen Jan Kempenaar op moest geven. Jan speelde lange tijd een mooie pot, maar kwam langzaam maar zeker wat minder te staan. Toen alle aanvallen niet doorsloegen en zijn tegenstander materiaal voor kwam te staan, was het over en leek Lasker tegen een ruime nederlaag aan te lopen.

Thys Tuinstra stond op dat moment namelijk ronduit minder en Jacob leek er niet meer dan een halfje uit te kunnen peuren.

*De hoop kwam terug, omdat Thys zijn partij toch nog remise wist te houden. De Bildtse teamcaptain verkeerde niet in beste conditie, maar speelde aanvankelijk een prima pot. Ergens in het middenspel verloor hij echter totaal onnodig een kwaliteit en leek het gedaan. Zijn sterke paard en dito dame dreven de boomlange opponent echter tot wanhoop en middels zetherhaling werd het halfje veiliggesteld.

*Jacob Strikwerda wist daarna de sterke kopman van de F-Pion nog te verschalken. Voor de tweede keer binnen een maand mocht hij spelen tegen iemand met de voornaam “Derk” en dat was op zich al bijzonder. De ervaren ‘Ouwe Seun’ wist bij aanvang van de partij (nog) niet hoe Jacob heette, maar zal zijn naam niet snel meer vergeten… Vanuit een iets betere stelling voor wit werd er plotseling een kwaliteit buitgemaakt en het resterende eindspel werd in wederzijdse tijdnood vakkundig uitgespeeld door onze Haarlemmer puntenmachine.

2-2 en er moest nog worden gevluggerd om een beslissing te forceren. In allerijl werd het al opgeruimde materiaal rond half één weer uit de kast gehaald en nam een ieder weer plaats achter het bord. Helaas liep dat verkeerd af, alleen Johnny wist zijn partij te winnen, de overige Laskerianen gingen strijdend ten onder. F-Pion dus door in de beker, maar we hebben onze huid duur verkocht!

Emanuel Lasker 2 – F-Pion 1 (2e ronde FSB-beker, 1 december 2017)

1.J. Strikwerda – D. Drukker 1-0

2.Th. Tuinstra – C. Banning rem.

3.J. Diekstra – E. Woudstra rem.

4.J. Kempenaar – W. Kuiper 0-1

Eindstand 2-2. Eindstand vluggersessie 1-3. Lasker had bij de reguliere partijen wit aan de oneven borden. Op vrijdag 15 december alweer de volgende wedstrijd voor Lasker 2, thuis tegen het eerste team van NEO uit Noardburgum.

Groetnis út Bitgum fan T.T.