Afgelopen woensdag zat de riante woonkamer aan de Kline in Bitgum weer helemaal vol. Een flink aantal enthousiaste jonge denksporters begon aan een nieuw schaakseizoen. Deze eerste middag bestond uit een potje spelen tegen elkaar, de prijsuitreiking van vorig seizoen én bovenal op een plezierige manier kennismaken met/verdiepen in het edele schaakspel.

Vanaf de volgende keer wordt er door jeugdleiders Mark en Thys om de twee weken les gegeven aan de hand van het inmiddels bekende stappenplan van de KNSB. Op deze manier kan er voor iedereen een individuele ‘route’ worden uitgestippeld en leert ieder op zijn/haar eigen nivo de ‘stappen’ van deze prachtige sport. Uiteraard wordt er ook volop gestreden tegen elkaar in een heuse interne competitie.

Verheugend is het feit, dat er dit jaar weer enkele nieuwe spelertjes bij zijn gekomen én een tweetal jongens na een jaar afwezigheid (vanwege school) besloten hebben het spel weer op te pakken.

Naast de lesmiddagen, proberen we komend seizoen ook weer een aantal jeugdtoernooien te bezoeken. Noteer alvast in de agenda; het Lasker Jeugdkersttoernooi op zaterdag 23 december in Sint Annaparochie.

We maken er met z’n allen een sportief en gezellig seizoen van!

Op de foto de prijswinnaars van seizoen 2016-2017;

1.Siedrick Tuinstra, Bitgum

2. Otto Overeem, Stiens

3. Anna van Houten, Sint Annaparochie

Groetnis út Bitgum fan T.T.