De Aardappelbeurs, zaterdag 19 mei, Sint Jacobiparochie – Tegen de klok van 17.00 uur viel de spanning te snijden. Een barrage tussen Migchiel de Jong uit Leeuwarden en ‘local hero’ Johnny Fluit uit Sint Annaparochie moest uitsluitsel geven wie zich tot Fries kampioen snelschaken 2012 mocht kronen. De opening ging gelijk op, maar een vorm van schaakblindheid kostte Johnny een stuk. Hij vocht vervolgens voor wat hij waard was, maar een venijnige damezet van Migchiel maakte abrupt een einde aan de partij. Een terechte winnaar van een schaakmiddag die bol stond van spanning, sensatie, verrassingen en waarin 35 fanatieke denksporters zich vol overgave op hun passie storten.


In een zeer sterk deelnemersveld werd ex-Laskerlid Abe Douwe Willemsma uiteindelijk fraai derde in de A-groep met slechts een puntje minder dan de nummers 1 en 2.

De B-groep viel ten prooi aan Jan Hibma, die de verrassend sterk voor de dag komende Thys Tuinstra slechts op weerstandspunten voor bleef.  Oene Schriemer eiste de 3e plaats voor zich op. In de C-groep sloeg de jeugd genadeloos toe en bleef Selwin Keuning Rowan van Dijk slechts op weerstandpunten voor. De 3e podiumplek was voor ‘oudgediende’ Harm Jan Dijkstra. De noviteit om de indeling, uitslagen en tussenstand via een scherm te projecteren –met dank aan Thys Tuinstra- bleek een groot succes en zorgde er voor, dat de snelheid er de hele middag goed in bleef.

Een middag die werd afgesloten met een boekpresentatie over het 50-jarig jubileum van de schaakclub Emanuel Lasker. Aan de hand van foto’s uit het heden en verleden schetste de huidige voorzitter Jan Hibma een beeld van deze toch wel unieke Bildtse schaakclub met unieke leden en unieke initiatieven. Na afloop werden de aanwezigen die middels interviews hadden meegewerkt aan het boek op het podium geroepen.  Hier overhandigde de schrijver (Jan Hibma) de eerste exemplaren aan Andries en Hans Hoitsma (zonen van dokter Hoitsma, de oprichter van de club), Yme Brinksma, Sjoerd de Vries senior en junior, de ‘grootmeesters’ Tjalling Wiersma en Dolf Wissmann, Herman Vijlbrief (winnaar van het Kersttoernooi in 1965) en tot slot aan Bob van de Velde een groot kenner van Lasker. Helaas waren Berend Nauta, Master van der Veen en Lex Jongsma wegens omstandigheden verhinderd.

Zo kwam tegen de klok van 18.00 uur een einde aan een zeer geslaagde schaakmiddag en in het verlengde hiervan het 50-jarig jubileum van Lasker Een jaar dat bol stond van uiteenlopende activiteiten, die Lasker volop in de etalage hebben gezet. Tot slot nog een woord van dank aan kroegbaas ‘Schuit’ en de vele vrijwilligers, die deze dag en ook het afgelopen jaar mede tot een succes hebben gemaakt.

Tot slot volgen hier de uitslagen van het FK snelschaken 2012.

A-groep

1. Migchiel de Jong                     10,5

2. Johnny Fluit                            10,5

3. Abe Douwe Willemsma             9,5

B-Groep

1. Jan Hibma                               8

2. Thys Tuinstra                         8

3. Oene Schriemer                      7

C. Groep

1. Selwin Keuning                   7

2. Rowan van Dijk                   7

3. Harm Jan Dijkstra               6,5

Door Jan Hibma