Er zijn weer twee partijen gespeeld

1

2

3

4

5

6

7

8

tot

Ronald van der Veen

1

½

½

0

2

Thys Tuinstra

0

1

1

Tjalling Wiersma

1

1

1

½

Erik Bosma

½

0

½

1

2

Johnny Diekstra

1

0

1

Murk Viersma

½

0

½

1

0

2

Ruurd Stellingwerf

0

0

0

0

0

0

0

Sikko Ros

1

½

1

1

1

Tjalling Wiersma

-

Sikko Ros

½-½

Murk Viersma

-

Ruurd Stellingwerf

1-0